Tietosuojaseloste

Tietosuoja/GDPR

Tälle sivulle on kerätty tietoja tilitoimiston tietosuojapolitiikasta liittyen 25.5.2018 voimaan tulleeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, General Data Protection Regulation).
Tietosuoja-asetus sisältää velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yrityksille.

Lisätietoja tietosuoja-asetuksesta löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolta: https://tietosuoja.fi/organisaatiot

Tilitoimiston asiakkaiden kanssa tehtävä toimeksiantosopimus sisältää asiakaskohtaisen sopimuksen palvelun tuottamisesta, yleiset sopimusehdot (TAL2018) sekä sopimuksen henkilötietojen käsittelystä liitteineen 1-A - 1-C. Tietoturva tilitoimistossa varmistetaan lain mukaisin toimenpitein ja henkilötietojen käsittely toteutetaan asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.